Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019Uchwała nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019 -2029Uchwała nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018Uchwała nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029Uchwała nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rokUchwała nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2019 rokUchwała nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowegoUchwała nr II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowejUchwała nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków KujawskiUchwała nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychUchwała nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"Uchwała nr I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowegoUchwała nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącegoUchwała nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącegoUchwała nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w spawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie KujawskimUchwała nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 - w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim