Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIX/336/2024 z dnia 22 marca 2024 - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLIX/335/2024 z dnia 22 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2024Uchwała nr XLIX/334/2024 z dnia 22 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2024- 2035Uchwała nr XLIX/333/2024 z dnia 22 marca 2024 - zmieniającą uchwałę Nr XLVIII/319/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2024 rokUchwała nr XLIX/332/2024 z dnia 22 marca 2024 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025Uchwała nr XLIX/331/2024 z dnia 22 marca 2024 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.Uchwała nr XLIX/330/2024 z dnia 22 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychUchwała nr XLIX/329/2024 z dnia 22 marca 2024 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLIX/328/2024 z dnia 22 marca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Piotrków KujawskiUchwała nr XLIX/327/2024 z dnia 22 marca 2024 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2024 roku